Mã tin: 116820 - Bật lửa khò 1 tia Porsche 134Y, hàng chuẩn hãng