Mã tin: 79566 - Đất Dương kinh phân lô Đường nhựa 7m chỉ hơn 1 tỷ