2,700,000,000 VND

Quận Bình Tân - TP.HCM
chomienphi.com.vn

8,200,000,000 VND

Quận 4 - TP.HCM
chomienphi.com.vn