chomienphi.com.vn

2,200,000 VND

Quận Tân Phú - TPHCM
chomienphi.com.vn

10,000,000 VND

Quận Tân Bình - TPHCM

119,999,000 VND

Quận Bình Tân - TPHCM
chomienphi.com.vn

66,666,000 VND

Quận Thủ Đức - TPHCM