Hi Guest

Nhận sửa chữa nhà, sơn nước, chống thấm, ít cũng nhận

Chia sẽ:
Nhận sửa chữa nhà, sơn nước lại tường cũ 15.000đ/m2

- Bao vật tư 25.000đ/m2

- Trét bột 40.000đ/m2

Chống thấm vách song, ố vàng, bông tróc, sơn dầu

Làm kỹ đẹp - ít cũng nhận

Tin cùng người đăng

Total 21

Có thể bạn thích

89223

chomienphi.com.vn
chomienphi.com.vn
chomienphi.com.vn
chomienphi.com.vn
chomienphi.com.vn