Hi Guest

Tìm việc Kế toán Trưởng Bán thời gian

Chia sẽ:
N. Quỳnh, Tốt nghiệp Đại Học tài chính, Kinh nghiệm trên 10 năm KTTH, KTT công ty sản xuất nước ngoài. Có khả năng quản lý , thiết lập hệ thống kế toán cho công ty mới .
Kinh nghiệm làm việc quyết toán với cơ quan thuế.
Nhận làm KTT bán thời gian or nhận sổ sách kế toán về làm.

Có thể bạn thích

88762

chomienphi.com.vn
chomienphi.com.vn
chomienphi.com.vn

2,200,000 VND

Quận 7 - TPHCM
chomienphi.com.vn
chomienphi.com.vn
chomienphi.com.vn

600,000 VND

Huyện Củ Chi - TPHCM
chomienphi.com.vn

0 VND

Quận Thủ Đức - TPHCM