Privacy Policy


 1. Thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ ChoMienPhi.Com.Vn sẽ nhận được thông tin của các thành viên khi đăng ký như sau:

 • Thông tin của thành viên cung cấp khi đăng ký: Tên, địa chỉ email, mật khẩu,..Các thông tin khác được cung cấp khi thành viên tiến hành bán hàng hoặc cập nhật thông tin trong tài khoản như: Điện thoại, ngày sinh, giới tính, hình ảnh...
 • Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ: Thông tin do thành viên đăng trên các bảng đánh giá, bình chọn, bình luận về sản phẩm. Thông tin khi các thành viên trả lời các bảng điều tra thông tin ChoMienPhi.Com.Vn đưa ra, bằng email, hay trên website.
 1. Mục đích sử dụng

ChoMienPhi.Com.Vn sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ thành viên vào những mục đích như dưới đây, tuy nhiên về những thông tin về người thứ ba do thành viên cung cấp, nếu không có sự đồng ý của người đó thì chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích được nêu trong mục này.

 • Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của ChoMienPhi.Com.Vn
 • Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa, dịch của người bán trên net như dùng để đặt dịch vụ, mua hàng hóa, gửi hàng hóa, thanh toán tiền sau khi mua hàng hóa, dịch vụ ....
 • Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của ChoMienPhi.Com.Vn đến các thành viên gửi email giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ trên ChoMienPhi.Com.Vn
 • Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại ...
 • Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng truy cập vào ChoMienPhi.Com.Vn, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web thành viên đã xem.
 • Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
 • Dùng để liên lạc với thành viên khi ChoMienPhi.Com.Vn điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.
 • Dùng để trả lời khi thành viên thắc mắc: công ty chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.
 • Dùng trong các dịch vụ khác do ChoMienPhi.Com.Vn cung cấp.
 • Dùng cung cấp thông tin cá nhân cho người bán theo mục 4 của chính sách này.
 • Dùng cho những mục đích khác của ChoMienPhi.Com.Vn không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên https://ChoMienPhi.Com.Vn
 1. Sử dụng thông tin cá nhân
 • ChoMienPhi.Com.Vn sử dụng thông tin cá nhân của thành viên theo luật pháp của Việt Nam.
 • Sử dụng thông tin cá nhân của thành viên để thực hiện các mục đích nêu tại điều 2 của quy định này.
 • ChoMienPhi.Com.Vn sẽ cung cấp thông tin của thành viên ở mức độ nhất định cho người bán, để phục vụ việc giao dịch giữa thành viên và người bán, như khi thành viên đặt hàng, dịch vụ trên ChoMienPhi.Com.Vn. Sau khi bán hàng người bán có thể sử dụng thông tin của thành viên để dùng trong phân tích xu hướng tiêu dùng, gửi thông tin để quảng cáo, hoặc nâng cấp dịch vụ của người bán. ChoMienPhi.Com.Vn sẽ ràng buộc trách nhiệm của người bán trong việc tuân theo các điều luật về bảo hộ thông tin cá nhân, và những chính sách sử dụng thông tin cá nhân trên ChoMienPhi.Com.Vn. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo được 100% người bán thực hiện nghiêm túc chính sách trên, do vậy để biết rõ thông tin thành viên nên liên lạc với người bán.
 1. Độ chính xác và tính an toàn của thông tin
 • Để luôn cập nhật thông tin của người bán phục vụ cho việc cải thiện các dịch vụ của net có thể liên lạc tới người bán để thu thập thông tin mới nhất.
 1. Xác nhận, chỉnh sửa thông tin cá nhân
 • Thành viên có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, xóa, hủy bỏ tài khoản của mình, yêu cầu ChoMienPhi.Com.Vn không cung cấp thông tin cho người bán trên ChoMienPhi.Com.Vn.
 • Trong trường hợp thành viên không đăng nhập vào để xem thông tin của mình, thì thành viên tiến hành làm các thủ tục theo quy định của net để yêu cầu cấp lại thông tin về tài khoản.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin 

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được ChoMienPhi.Com.Vn lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của ChoMienPhi.Com.Vn.